Lokasi Kampus Utama :

  • KOLEJ ISLAM SAINS & TEKNOLOGI (KIST) - MAIN CAMPUS, Ibnu Sina Main Campus, Lot 1798-1800 Mukim Telong, 16300 Bachok, KELANTAN
  • +6 09-7787 330
  • +6 019-9103 623
  • info@kist.edu.my